Giới thiệu phòng công tác HSSV | Trung cấp y tế Hà Nội

Giới thiệu phòng công tác HSSV

GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ HÀ NỘI

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên (HSSV) được thành lập ngày 03 tháng 3 năm 2014 theo quyết định số 04/QĐTL – TCYTHN của Hiệu trưởng nhà trường trên cư sở tách Bộ phận Công tác HSSV có trước nằm trong Phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp của nhà trường. Phòng Công tác HSSV bao gồm 05 CBNV do CN Vũ Văn Sửu làm trưởng phòng.
Đến nay, Phòng Công tác HSSV đã và đang dần khẳng định được vai trò của mình cùng với các Phòng khác trong toàn trường làm cầu nối phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chung của Nhà trường.
Phòng Công tác HSSV có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý giáo dục HSSV và tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác HSSV.

 

Nhiệm vụ Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên trường trung cấp y tế Hà Nội bao gồm:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV

 
– Xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác tư tưởng, thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình về tư tưởng HSSV. Phản ánh kịp thời tới Hiệu trưởng và chủ động đề xuất các biện pháp thích hợp để giải quyết vấn đề liên quan đến HSSV.

– Chủ trì và tổ chức học chính trị đầu khoá, giáo dục truyền thống nhà trường, tuần sinh hoạt công dân vào đầu năm học theo quy chế công tác HSSV.
– Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các bộ phận liên quan tổ chức nói chuyện thời sự ngoại khoá cho HSSV. Có biện pháp kịp thời hạn chế, ngăn chặn ảnh hưởng xấu của các luồng văn hoá đồi truỵ, các tệ nạn xã hội đối với HSSV.
Công tác quản lý HSSV
– Lập hồ sơ theo dõi, quản lý HSSV, làm thẻ, chứng nhận bưu phẩm, phát thư, phối hợp cơ quan bảo hiểm giải quyết các trường hợp ốm đau tai nạn, rủi ro … Phối hợp các Bộ môn, giáo viên chủ nhiệm xét điểm rèn luyện cho HSSV. Kiến nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Kỷ luật HSSV vi phạm quy chế.
– Lập kế hoạch theo dõi, đôn đốc việc thu nộp học phí, đề nghị khen thưởng, xử lý kỷ luật những HSSV không đóng học phí, giáo viên chủ nhiệm không hoàn thành việc đôn đốc học phí.
– Phối hợp với phòng Đào tạo, Bộ môn kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế, kế hoạch, chương trình học tập và khuyến khích phát triển tài năng, nghiên cứu khoa học, tham gia thi HSSV giỏi.
– Cùng bảo vệ nhà trường, phối hợp với chính quyền địa phương giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
– Tổ chức chỉ đạo phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, thi đua tuyên truyền trong HSSV.
– Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các Phòng, Bộ môn, tổ chức và tạo điều kiện cho HSSV tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ, hoạt động giải trí, phong trào thi đua trong HSSV.
– Phát thanh tuyên truyền các sự kiện nổi bật trong Nhà trường, định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo nhà trường, làm đầu mối giải quyết việc tố cáo, khiếu nại của HSSV.

Đăng ký nhập học

Tên của bạn (bắt buộc):

Địa chỉ Email (bắt buộc):

Số điện thoại liên hệ (bắt buộc):

Ngành học (bắt buộc):

Hệ (bắt buộc):

Địa chỉ nhận giấy báo nhập học(bắt buộc):

Yêu Cầu Khác:

Đăng ký tài khoản
Tên đăng nhập: *
Mật khẩu: *
Nhập lại mật khẩu: *
Tên hiển thị: *
Tên thật:
Số điện thoại:
Email: *
Ảnh đại diện
Vui lòng nhập đầy đủ vào phần có dấu *