Tin Tức - Sự Kiện

Chiến lược phát triển ngành dược trong tương lai

Thuốc sản xuất trong nước chiếm 80% tổng giá trị thuốc tiêu thụ trong năm, vắc xin sản xuất đáp ứng 100% nhu cầu tiêm chủng mở rộng, hạn chế nhập khẩu nguyên liệu thuốc, bảo đảm chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường… là những điều cấp thiết được Thủ tướng Chính phủ đề ra trong chiến lược phát triển ngành Dược đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030.

Theo đó, ngành dược trong thời gian tới cần phải cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, có chất lượng, giá cả hợp lý, các loại thuốc theo cơ cấu bệnh tật tương ứng với từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Đồng thời phải  chú ý đến thuốc miễn phí dành cho nơi vùng sâu vùng xa, thuộc diện chính sách…

Về sản xuất thuốc vắc xin cần đáp ứng 100% cho nhu cầu tiêm chủng mở rộng và  30% nhu cầu cho tiêm chủng dịch vụ. Đối với công tác phòng và chữa bệnh ngành dược cần đảm bảo cung ứng 100% thuốc cho phòng bệnh và chữa bệnh, phấn đấu sản xuất tốt thuốc từ nguyên liệu trong nước để giá trị sản xuất thuốc trong nước, đồng thời đặt mục tiêu các cơ sở kinh doanh thuốc phải đạt chuẩn GPP, các cơ sở kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tế đạt tiêu chuẩn GPs.

Về vấn đề nhập khẩu thuốc cần được hạn chế hơn, theo đó nhà nước sẽ bổ sung thêm Luật dược để khuyến khích việc sản xuất và sử dụng thuốc trong nước, tiến hành áp dụng các quy định mới để hoàn thiện hóa ngành dược hơn nữa.

Các chính sách về nhập khẩu thuốc, chế biến, sản xuất thuốc sẽ được hoàn thiện và siết chặt hơn để đảm bảo quyền lợi cho người dân, giúp người dân có thể được sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả với giá cả hợp lý. Các loại thuốc trong nước đã sản xuất cần hạn chế nhập khẩu, thực hiện chính sách ưu đãi riêng đối với một số dạng sản xuất thuốc, tiến đến xây dựng các trung tâm phân phối thuốc các vùng miền để đưa ngành dược vào hướng sản xuất hiện đại và chuyên nghiệp hơn.

Về bảo đảm chất lượng thuốc lưu thông trên thị trường, trong giai đoạn tới ngành dược sẽ được tăng cường và quản lý chặt chẽ hơn từ quá trình lưu thông đến xử lý vi phạm; phát triển dược theo hướng mô hình tập trung, toàn diện; xây dựng nâng cấp trung tâm nghiên cứu sinh; thành lập trung tâm nghiên cứu quốc gia công nghệ sinh học và xây dựng trung tâm dược lý lâm sàng.

Việc đẩy mạnh các hoạt động này sẽ góp phần đưa ngành dược đi lên theo hướng hiện đại hóa chuyên nghiệp hơn, là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi người dân và ngành dược xứng tầm với các nước khác trong tương lai.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button