Tin Tức - Sự Kiện

Điều dưỡng viên

Tại Việt Nam hiện nay, tỷ lệ bác sĩ và điều dưỡng viên vào khoảng 2/3 tức là cứ 1 bác sĩ thì có 1.5 điều dưỡng viên. Đây là tỷ lệ rất thấp vì theo quy chuẩn của tổ chức y tế thế giới thì tỷ lệ này ít nhất phải ¼, tỷ lệ ở nước ta cũng là tỷ lệ thấp nhất trong các quốc gia Đông Nam Á.

Đứng trước thực trang như vậy, trường trung cấp y tế Hà Nội đã được giao một trọng trách đó là liên tục tuyển sinh và đào tạo cho đất nước những điều dưỡng viên có đủ năng lực, có tay nghề và lương tâm nghề nghiệp.

Trường trung cấp y tế Hà Nội có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giáo viên có chuyên môn và khả năng sư phạm cao do vậy hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu của nhiệm vụ được giao.

Điều dưỡng viên không như là bác sĩy sĩ hay y tá mà là người có chuyên môn trong công tác chăm sóc, truyền đạt thông tin, tư vấn và biện hộ cho người bệnh. Người điều dưỡng viên giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu, chuẩn đoán, chăm sóc các nhu cầu thiết yếu cho việc nâng cao sức khỏe người bệnh.

Giờ thực hành của sinh viên điều dưỡng tại trường trung cấp y tế

Trường Trung cấp y tế Hà Nội liên tục tuyển sinh đào tạo điều dưỡng đa khoa ở các cấp học khác nhau, cụ thể đó là trung cấp y, trung cấp chuyên nghiệp chính quy, trung cấp hệ chuyển đổi (12 tháng), hệ chuyển đổi ngắn hạn (3 tháng) và đào tạo hợp tác lao động quốc tế.

Với các hình thức và bậc học phong phú, trường trung cấp y tế Hà Nội hoàn toàn đáp ứng được các nhu cầu học tập của các học sinh sinh viên, giúp các bạn lựa chọn những bậc học phù hợp nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button