Cơ thể người

Ruột thừa

Vị trí của Ruột thừa

Ruột thừa là một ống hẹp, hình con giun, tách ra từ thành sau – trong của manh tràng, dưới đầu tận cùng của hồi tràng khoảng 2cm. Ruột thừa thường nằm khu trú ở hố chậu bên phải.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button